Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy
20.09.2016 r., CIOP–PIB, ul. Czerniakowska 16, sala 220

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym seminarium

nt.ZAGROŻENIA CHEMICZNE W ŚRODOWISKU PRACY”,

weryfikującym wyniki prac uzyskanych w ramach III etapu programu wieloletniego
„Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” realizowanego w latach 2014-2016,

które odbędzie się 20 września 2016 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym, ul. Czerniakowska 16,sala 220

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zapisy drogą mailową do dnia 15 września 2016r. na adres sekretariatu Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych: izgor@ciop.pl

 

PROGRAM SEMINARIUM

(Rejestracja uczestników od godz. 930)

 

10:15 – 10:30

Otwarcie seminarium

10:30 – 11:15

 

Występowanie substancji rakotwórczych we frakcjach cząstek stałych emitowanych do środowiska pracy i życia podczas eksploatacji samochodów – materiał informacyjny

Zasady pomiarów substancji rakotwórczych we frakcjach cząstek stałych emitowanych podczas eksploatacji samochodów – materiały szkoleniowe (II.P.06)

dr Małgorzata Szewczyńska

11:15 – 11:45

 

Internetowa Baza wiedzy ChemPył o zagrożeniach chemicznych i pyłowych w środowisku pracy (2.Z.17)

dr Elżbieta Dobrzyńska

11:45 – 12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 12:45

 

Zalecenia do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego dla pracujących w narażeniu na biopaliwa II generacji

Bezpieczne warunki produkcji i stosowania biopaliwa II generacji produkowanego w procesie transestryfikacji tłuszczów odpadowych (II.P.05)

dr Jolanta Skowroń

12:45 – 13:15

 

Zagrożenia dla pracowników 60+ stwarzane przez rozpuszczalniki organiczne, związki skali nano i biopaliwa oraz bezpieczna praca z nimi. (I.P.07)

dr Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska

13:15 – 13:45

Materiały informacyjne dotyczące ograniczania zagrożeń związanych z pracą z (wytypowanymi) czynnikami rakotwórczymi.

Materiały szkoleniowe dotyczące narażenia na czynniki rakotwórcze lub mutagenne. (II.P.04)

dr Joanna Kowalska

13:45 – 14:15

 

Zagrożenia zawodowe cytostatykami i środki prewencji – Poradnik (3.Z.17)

dr Małgorzata Pośniak

14:15 – 14:30

Podsumowanie seminarium: ocena materiałów i dyskusja