Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Komunikat nr 1. Komunikat nr 2. KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA: "Nauka i normalizacja na rzecz rozwoju i stosowania środków ochrony indywidualnej"

Komunikat nr 1. Komunikat nr 2.


Data i miejsce: 12-14 września 2005 r. - Kraków Tematyka konferencji
Program konferencji obejmował następujące obszary tematyczne: - nowe kierunki w rozwiązaniach konstrukcyjnych oraz materiałach stosowanych do produkcji
środków ochrony indywidualnej, - metody badawcze i kryteria oceny parametrów ochronnych i użytkowych środków ochrony
indywidualnej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zagrożeń i oceny skuteczności
w warunkach użytkowania, - zasady oraz metody i narzędzia wspomagające dobór i bezpieczne stosowanie środków
ochrony indywidualnej, - zagadnienia z zakresu normalizacji i certyfikacji oraz nadzoru nad rynkiem w obszarze
środków ochrony indywidualnej. Tematyka konferencji dotyczyła wszystkich rodzajów środków ochrony indywidualnej, czyli: sprzętu ochrony układu oddechowego, odzieży ochronnej, hełmów ochronnych, środków ochrony rąk, środków ochrony nóg, środków ochrony oczu i twarzy, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, środków ochrony słuchu