Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Stres w pracy i jego wpływ na funkcjonowanie firmy
23 czerwca 2015 r. Kraków, Hotel Radisson Blue, ul. Straszewskiego 17

Zaproszenie na konferencję

pn. „Stres w pracy i jego wpływ na funkcjonowanie firmy”

 

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

i Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” zapraszają do udziału w konferencji

 

Stres w pracy i jego wpływ na funkcjonowanie firmy

 

która odbędzie się

 

23 czerwca 2015 r. w Krakowie, Hotel Radisson Blue, ul. Straszewskiego 17

 

Program konferencji

Formularz zgłoszenia

 

 

Tematyka konferencji będzie dotyczyła wpływu stresu na pracowników

oraz na działalność i wyniki firmy. Uczestnicy dowiedzą się także,

co można zrobić, by na poziomie firmy zapobiegać negatywnym skutkom

stresu zawodowego.

 

Konferencja jest skierowana przede wszystkim do pracowników sektora finansowego, przedstawicieli pracodawców, kadry menedżerskiej oraz działów HR.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegółowy program spotkania i formularz zgłoszenia znajdą Państwo na stronie stres.ciop.pl.

 

 

Konferencja  jest częścią ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”, organizowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy i koordynowanej w Polsce przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy

Instytut Badawczy.

 

http://stres.ciop.pl