Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja „Stres w zawodzie nauczyciela”
16 kwietnia 2015 r., Działdowo

 

 

 

 

 

 

Konferencja „Stres w zawodzie nauczyciela”
16 kwietnia 2015 r.

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego, Działdowski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli DAR
Działdowo, ul. Polna 11a, aula

 

Program Konferencji
Zgłoszenie udziału

 

PROGRAM

 

10.00 – 10.10
Otwarcie konferencji – Grzegorz Mrowiński, Burmistrz Miasta Działdowo

 

10.10 – 10.20
Inicjatywy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy: kampania informacyjna „Stres w pracy? Nie, dziękuję” oraz projekt „NAPO dla nauczycieli”
– Aneta Granda, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)

 

10.20 – 10.40
Wpływ stresu na zdrowie – Arkadiusz Smolicz, Praktyka Lekarza Rodzinnego Nr 2 w Działdowie

 

10.40 – 11.00
Psychospołeczne źródła i metody radzenia sobie ze stresem w pracy – dr Anna Łuczak, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)

 

11.00 – 11.20
Mobbing z punktu widzenia Państwowej Inspekcji Pracy – Adrianna Pannek, Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie

 

11.20 – 11.50
Przerwa kawowa

 

11.50 – 12.10
Ratunku! Rodzic w szkole – od survivalu do kooperacji – Wojciech Lipka, Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie

 

12.10 – 12.30
Stres a żywienie – Małgorzata Dudek, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie

 

12.30 – 12.50
Stres w ocenie ryzyka zawodowego – Nina Leśna, Urząd Miasta Działdowo

 

12.50 – 13.05

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego i literackiego pn. „Mój sposób na stres w szkole” oraz wręczenie nagród laureatom

 

13.05 – 13.15
Zakończenie konferencji