Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Warsztaty "Stres – przyczyny, konsekwencje i sposoby radzenia sobie z nim"
10 października 2014 r., Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga Płd., Warszawa

 

Warsztaty

Stres – przyczyny, konsekwencje i sposoby radzenia sobie z nim

10 października 2014 r., Centrum Promocji Kultury
Dzielnicy Praga Południe, ul. Podskarbińska 2, Warszawa

 

Program 

 

10.10.2014 r. (piątek), godz. 9.00 – 14.00

Warsztat pt. „Stres – przyczyny, konsekwencje i sposoby radzenia sobie z nim“

 

Prowadzący - dr Łukasz Baka, psycholog i pedagog społeczny, pracownik naukowy w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, adiunkt w Zakładzie Psychologii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

 

Stres jest dla większości ludzi zjawiskiem negatywnym, nieprzyjemnym, którego chcieliby uniknąć. Także w badaniach naukowych podkreśla się rolę stresu jako czynnika osłabiającego zdrowie psychiczne i fizyczne, jak również pogarszającego sprawność działania w różnych sferach życia człowieka. Z drugiej strony stres jest zjawiskiem nieuchronnym, codziennym i nie da się go wyeliminować, zwłaszcza w czasach rosnących wymagań związanych z pracą. Efektywne radzenie sobie ze stresem jest więc umiejętnością kluczową. Stres powstaje jako rezultat braku równowagi między wymaganiami a możliwościami radzenia sobie z tymi wymaganiami. Celem warsztatu jest zaznajomienie uczestników ze sposobami radzenia sobie stresem, jak również umożliwienie im poznania swoich mocnych i słabych stron.

 

Podczas warsztatu:

 

  • poznasz różne rodzaje stresorów występujących w środowisku pracy i poza nim
  • dowiesz się, jaki jest związek miedzy stresem a zdrowiem psychicznym i fizycznym
  • dowiesz się, jak stres wpływa na efektywność twojego działania
  • poznasz cechy temperamentu warunkujące twoje reakcje na stres
  • nauczysz się rozpoznawać własne zasoby ułatwiające radzenie sobie z sytuacjami trudnymi
  • dowiesz się, jakie style radzenia sobie są najbardziej efektywne, w zależności od rodzaju sytuacji stresowej. 

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny

 

Zgłoszenia są przyjmowane do momentu wyczerpania miejsc, na adres email: fundacja@przystaneksens.org

W zgłoszeniu podaj swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz tytuł wybranego warsztatu (np. stres, komunikacja lub oba tytuły). W odpowiedzi  otrzymasz potwierdzenie udziału.

 

_________________________________________________________________________________________

Warsztaty są częścią ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej  „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”

koordynowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).

Więcej informacji na stronach: http://osha.europa.eu i stres.ciop.pl

 

Organizatorzy:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)

Fundacja „Przystanek SENS”