Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja pt. "Bezpieczeństwo pracy w transporcie drogowym"
25 września 2014 r., Szczucin, woj. małopolskie, pow. Dąbrowski

 

Konferencja pt. Bezpieczeństwo pracy w transporcie drogowym

 

25 września 2014 r., godz. 9.30, Zespół Historii Drogownictwa w Szczucinie, ul. 1-go Maja 39, 33-230 Szczucin, woj. małopolskie, pow. Dąbrowski

 

Wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w transporcie drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem związku stresu z pracą kierowców, zapraszamy na konferencję pt. Bezpieczeństwo pracy w transporcie drogowym. Spotkanie jest skierowane do środowiska związanego z transportem drogowym, przedstawicieli władz lokalnych i tych wszystkich, którzy są zainteresowani problematyką bezpieczeństwa pracy.

Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów informacyjnych oraz będą mieli możliwość rozmowy

ze specjalistami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, a zgłoszenia przyjmowane będą do momentu wyczerpania miejsc.

 

 

P R O G R A M    K O N F E R E N C J I       

Pobierz Program  

 

Formularz zgłoszenia 

 

 

        

Program konferencji

Cz. 1 Bezpieczeństwo na drodze

9.30 – 9.40

Otwarcie konferencji – dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, prof. nadzw. CIOP-PIB, Z-ca Dyrektora CIOP-PIB ds. Techniki i Wdrożeń, przedstawiciel GDDKiA

9.40– 10.00

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – przedstawiciel GDDKiA

10.00-10.30

Kontrola inspektora pracy w firmie transportowej – Ryszard Iwaniec, Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie

10.30–11.00

Bezpieczeństwo na drogach powiatu dąbrowskiego – podkom. Jarosław Kmieć, Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

11.00–11.30 

Pierwsza pomoc na drodze – przełamanie bariery strachu w akcji „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!” – Andrzej Dziedzic, Biuro Doradczo-Usługowe BHP Dąbrowa Tarnowska, Sieć Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB

11.30– 11.45

Przerwa kawowa


Cz. 2 Zagrożenia psychospołeczne w pracy kierowcy 

11.45–12.00

Kampania informacyjna „Stres w pracy? Nie, dziękuję”– Wioleta Klimaszewska, CIOP-PIB

12.00 – 12.30

Stres w pracy w kontekście zawodu kierowcy  – dr Anna Łuczak, CIOP-PIB

12.30–13.00  

Indywidualne i organizacyjne uwarunkowania kultury bezpieczeństwa w firmach transportu drogowego  – Andrzej Najmiec, CIOP-PIB

13.00 – 15.00

Historia Muzeum Drogownictwa w Szczucinie (zwiedzanie muzeum

i oglądanie unikalnych eksponatów związanych z drogownictwem)

– Marcel Bochenek, Naczelnik Wydziału Historii Drogownictwa GDDKiA

15.00

Zakończenie konferencji

 

                                                      

Konferencja jest częścią ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”, koordynowanej na poziomie ogólnoeuropejskim przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), a w Polsce przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB). Więcej informacji na stronach: http://osha.europa.eu i stres.ciop.pl