Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

W dniach 15 - 16 listopada 2007 r. odbyło się Seminarium szkoleniowe: "Bezpieczeństwo prac na wysokości"PROGRAM RAMOWY Sala konferencyjna Hotelu IOR ul. Miczurina 20 A, Poznań

15 listopada 2007 r.

11.00 Powitanie uczestników

11.05 Wymagania prawa w zakresie ochrony pracowników wykonujących prace na wysokości

11.25 Minimalne wymagania bezpieczeństwa dotyczące sprzętu roboczego do prac na wysokości

11.45 Rodzaje prac na wysokości

12.15 Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości

13.00 Przerwa

13.10 Zasady doboru indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości

13.55 Zasady szkolenia w zakresie wykonywania prac na wysokości

14.10 Zasady użytkowania, przechowywania i konserwacji indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości

14.40 Przerwa na lunch Ćwiczenia - Pokaz środków technicznych zabezpieczeń prac na wysokości

15.20 Sposoby stosowania sprzętu do prac na wysokości

16.15 Ochrona przed upadkiem w różnych warunkach wykonywania pracy

17.10 Praca z użyciem lin

17.40 Wyposażenie w nowoczesne środki ochrony indywidualnej przy pracy na wysokości

Działalność Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB

18.10 -19.00 Podsumowanie działalności Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB za lata 2005-2007 i dyskusja

20.00 Uroczyste wręczenie certyfikatów

16 listopada 2007 r.

8.30 Wyjazd z hotelu na teren MTP

Zajęcia warsztatowe

9.00 Ochrona przed upadkiem 11.00 Ewakuacja z wysokości

12.45 Postępowanie z poszkodowanym przy upadku z wysokości

13.30 Zakończenie warsztatów i powrót do hotelu ok.

14.00 Lunch