Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja "RYZYKO ZAWODOWE W KOPALNIACH WĘGLA BRUNATNEGO"


4 czerwca 2008 r.- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Konferencja organizowana jest w ramach Europejskiej Kampanii na rzecz Oceny Ryzyka Zawodowego. ZDROWIE I BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY. DOBRE DLA CIEBIE. DOBRE DLA FIRMY. Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Koninie Współorganizatorzy: - Kopalnia Węgla Brunatnego "KONIN" w Kleczewie S.A.", - CIOP - PIB Warszawa, - OIP Poznań Oddział Konin, - PPIS Konin, - WUG KATOWICE, - OUG Poznań Patronat naukowy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Patroni medialni: Miesięcznik "Bezpieczeństwo Pracy-Nauka i Praktyka", Gazeta "Przegląd Koniński", Radio "Flash", TV Telewizja Informacyjna Konin Pomimo, iż tematem było ryzyko zawodowe w kopalniach węgla brunatnego to konferencja skierowana była do osób, które zajmują się na co dzień zagadnieniem oceny ryzyka zawodowego w zakładach pracy z różnych sekcji gospodarki. W programie konferencji omówiono m.in. nowe wymagania prawne w zakresie oceny ryzyka zawodowego, problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie, zagrożenia wypadkowe w odkrywkowych zakładach górniczych, wpływ czynników środowiska pracy na pracowników zatrudnionych w kopalniach odkrywkowych na podstawie danych statystycznych w zakresie stwierdzonych chorób zawodowych, zagrożenia i profilaktyka na wybranych stanowiskach pracy w Kopalni "Konin" jako promowanie "dobrych praktyk BHP", zasady doboru i stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego przed bioaerozolem. Prelegenci w sposób bardzo interesujący przedstawili poszczególne punkty programu. Dr inż. Marek Zawieska (CIOP-PIB) omawiając temat kampanii Europejskiej Ocena Ryzyka Zawodowego, zachęcał wszystkich uczestników do organizowania konferencji w zakładach pracy w całej Polsce. Jest to promocja dla zakładów pracy i regionów, a także fakultatywne wsparcie dla pracodawców. W dalszej części konferencji uczestnicy zostali przewiezieni na teren KWB "Konin" w Kleczewie S.A., gdzie odbył sie pokaz ratownictwa medycznego z udziałem Zakładowej Straży Pożarnej i służb medycznych Kopalni "Konin". Służby kopalniane pokazały praktyczne aspekty związane z obowiązującymi procedurami działań w zakładzie górniczym oraz sprzęt techniczny jakim dysponuje zakład górniczy, również ten do wypadków drogowych. Największą atrakcja dla uczestników konferencji była panorama odkrywki, którą można było obejrzeć z tarasu widokowego. Dla wielu osób obraz ten sprawiał wrażenie nierealnego pejzażu z filmu fantastycznego. Olbrzymie zwałowarki liczące długość 1,5-krotną dużego boiska piłkarskiego i wysokość wieżowca 11 piętrowego na niektórych uczestnikach zrobiły ogromne wrażenie, gdyż takie molochy znane były tylko ze zdjęć, które nie odzwierciedlały rzeczywistych gabarytów maszyn podstawowych. Uczestnicy konferencji otrzymali profesjonalnie przygotowane przez OSPS BHP Oddział w Koninie materiały konferencji wydane na nośniku optycznym również z galerią zdjęć stanowisk pracy w Kopalni "Konin", a także liczne materiały oferowane przez CIOP-PIB, PIP, KWB "Konin" w Kleczewie S.A., WUG nt. ryzyka zawodowego.