Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Bezpłatne seminarium pt. "Wpływ czynników psychofizycznych i organizacyjnych na bezpieczeństwo pracy w rolnictwie"
4 października 2013 r., Warszawa

Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16

Podczas seminarium zostały omówione i przedyskutowane wyniki prac realizowanych w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, etap II.

Program seminarium (pdf)...