Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Bezpłatne seminarium pt. "Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy"
12 września 2013 r., Warszawa

Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16

Podczas seminarium zostały omówione i przedyskutowane wyniki prac realizowanych w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, etap II.

Program seminarium (pdf)...