Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja naukowo-szkoleniowa pt.: "AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA PRACOWNIKÓW STARSZYCH W ASPEKCIE STARZEJĄCEGO SIĘ SPOŁECZEŃSTWA"


24-25 października 2008 r. Miejsce konferencji - Zielona Góra Organizatorzy: - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Celem Konferencji było przedstawienie propozycji działań z zakresu medycyny pracy zmierzających do przedłużenia okresu aktywności zawodowej osób starszych. Program obrad obejmował V Sesji tematycznych: W I Sesji "Polityka Państwa w zakresie wychodzenia z rynku pracy" II i III Sesja "Zmiany funkcjonalne zachodzące wraz z wiekiem a możliwości wykonywania pracy przez osoby starsze" Tematy IV i V Sesji "Promocja zdrowia i profilaktyka medyczna" i "Choroby układu ruchu wśród pracujących" Za udział w konferencji zostały przyznane punkty edukacyjne. Szczegółowe informacje: Elżbieta Szyszymar Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze tel. 0-68 328 48 00, fax: 0-68 328 48 04