Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

CYKL SZKOLEŃ NA TEMAT ROZWIĄZAŃ UŁATWIAJĄCYCH GODZENIE PRACY Z ŻYCIEM RODZINNYM
6 i 25 czerwca 2013 r.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w ramach projektu pn. „Zatrudnienie przyjazne rodzinie (family friendly employment — FFE) jako element kreowania warunków pracy osób mających obowiązki rodzinne — postawy pracodawców” prowadzi cykl szkoleń na temat rozwiązań ułatwiających godzenie pracy z życiem rodzinnym. Szkolenie adresowane jest do pracodawców i kadry kierowniczej działów HR. Jego uczestnicy poszerzą swoją wiedzę z zakresu możliwości stosowania różnorodnych działań wchodzących w skład zatrudnienia przyjaznego rodzinie, procedur wdrażania, jak również korzyści wynikających ww. rozwiązań dla obu stron stosunku pracy. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane dobre praktyki w zakresie tworzenia pracownikom dogodnych warunków do łączenia pracy z życiem rodzinnym. 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu pokrywa organizator, natomiast koszty przejazdu - zakład pracy delegujący pracownika. 

Szkolenia odbędą się w dniach 6 i 25 czerwca 2013 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, ul. Limanowskiego 23 (dodatkowe spotkanie planowane jest we wrześniu 2013 r., szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym). 

Wszelkich informacji udzielają: 
Pani Agnieszka Smoder tel. 22 53 67 512 (e-mail: a.smoder@ipiss.com.pl) oraz Pani Joanna Mirosław tel. 22 53 67 530 (j.miroslaw@ipiss.com.pl). 

Dla zainteresowanych szczegółowe informacje dostępne są pod adresem www.ipiss.com.pl

Projekt o numerze VI.B.04 jest realizowany w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” - II etap, okres realizacji: lata 2011-2013, koordynowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.