Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Warsztaty pn. "OCENA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA PRACY W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH"


28-29 października 2008 r. 6-7 listopada 2008 r. CIOP-PIB, Warszawa, Czerniakowska 16, sala 220 Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach pn. "Ocena parametrów środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych", podczas których zostaną przedstawione zagadnienia związane z kształtowaniem prawidłowych warunków pracy w pomieszczeniach biurowych. Zostaną zaprezentowane metody badania i oceny narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w takich pomieszczeniach, a także omówione działania profilaktyczne umożliwiające eliminowanie lub ograniczanie narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe. Warsztaty skierowane są do pracowników laboratoriów wykonujących badania i pomiary środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych, służb nadzoru oraz kontroli systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, specjalistów ds. bhp oraz pracowników jednostek naukowych. Warsztaty realizowane są w ramach upowszechniania wyników projektu celowego-zamawianego pn. "System kształtowania jakości powietrza w budynkach biurowych - profilaktyka tzw. "zespołu chorego budynku" (PCZ 15-21). W powiązaniu z kampanią "Ocena ryzyka zawodowego. Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy". Uczestnicy Warsztatów pokrywają jedynie koszty związane z delegacją (dojazdy, noclegi). Warsztaty odbywają się w godz.10.00- 16.00 Szczegółowych informacji udziela: Anna Machałowska tel. 22/623 36 83, fax: 22/623 32 64, e-mail: anmah@ciop.pl

  Program Warsztatów 28-29 października
  Program Warsztatów 6-7 listopada