Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja pt.: "Pracodawco, zadbaj o bezpieczeństwo na budowie”

28 sierpnia 2012 r. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu Konferencja została zorganizowana przez: BHP Szmyd (członek Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowany przez CIOP-PIB) oraz CIOP-PIB w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”, koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy. 

Więcej informacji o konferencji