Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

XI KONFERENCJA FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY "Jak skutecznie promować bezpieczeństwo pracy - 10 lat doświadczeń członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy"


17-18 listopada 2008 r. Szczecin
W ramach działań wspierających rozwój Forum Liderów Bezpiecznej Pracy oraz realizacji projektu "Doskonalenie metod promocji bezpiecznych zachowań w wybranych środowiskach pracowniczych" Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy organizuje XI Konferencję Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt.: "Jak skutecznie promować bezpieczeństwo pracy - 10 lat doświadczeń członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy", która odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2008 r. w Szczecinie (w hotelu Novotel). Konferencja jest organizowana we współpracy z Zakładami Chemicznymi POLICE S.A. z Polic (wyróżnionymi Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy), a jej tematem wiodącym będzie promowanie bezpieczeństwa i higieny pracy. Konferencja będzie połączona z warsztatami z zakresu promowania oceny ryzyka zawodowego wśród pracowników oraz wizytą techniczną w Zakładach Chemicznych POLICE S.A. Uczestnicy Forum Liderów nie ponoszą kosztów związanych z wyżywieniem oraz materiałami konferencyjnymi, natomiast we własnym zakresie dokonują rezerwacji noclegu w hotelu Novotel i pokrywają jego koszt. Ze względów organizacyjnych prosimy o podanie danych osób, które będą uczestniczyły w konferencji (istnieje możliwość uczestniczenia dwóch osób), do dnia 7 listopada pocztą elektroniczną do pani Agnieszki Szczygielskiej (tel. 0-22 623 36 86, e-mail: agasz@ciop.pl). Konferencję zorganizowana jest wyłącznie dla uczestników Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Program konferencji