Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

SEMINARIUM SZKOLENIOWE pt.: "Zagrożenia elektromagnetyczne w pomieszczeniach pracy"

Eksploatacja wielu urządzeń wykorzystywanych w procesie pracy, jak również instalacji stanowiących wyposażenie budynków, w których znajdują się pomieszczenia pracy, związana jest z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. Do najliczniejszych źródeł pól elektromagnetycznych, eksploatowanych w środowisku pracy należą instalacje elektroenergetyczne, urządzenia do elektronicznej ochrony artykułów (tzw. bramki detekcyjne), systemy bezprzewodowego przesyłania informacji, a także urządzenia przemysłowe i medyczne. Ekspozycja pracowników na pola elektromagnetyczne wytwarzane przez wiele z tych urządzeń występuje stale w ciągu całego dnia pracy. W niektórych przypadkach poziom ekspozycji pracowników znacznie przekracza wartości dopuszczalne dla ekspozycji ludności. Konieczne jest więc rozpoznanie źródeł pól elektromagnetycznych i przeanalizowanie zgodności warunków ekspozycji z wymaganiami prawa pracy. W niektórych przypadkach konieczne może być również podjęcie systematycznej kontroli w ramach wymagań systemu prawa pracy, a także działań zmniejszających poziom narażenia. W związku z dużym zainteresowaniem charakterystyką zagrożeń zawodowych występujących przy urządzeniach wytwarzających pola elektromagnetyczne oraz zasadami ochrony pracowników przed nadmierną ekspozycją, zapraszamy na seminarium prezentujące kluczowe zagadnienia związane z tą tematyką. Ramowy program Seminarium Program w pliku .PDF Warszawa, 29.04.2010 10.00 - 10.10 Otwarcie seminarium i powitanie uczestników 10.10 - 10.50 Zagrożenia związane z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych 10.50 - 11.30 Ocena zagrożeń elektromagnetycznych i zasady ich ograniczania 11.30 - 11.50 Przerwa na kawę 11.50 - 12.30 Materiały barierowe w konstrukcji indywidualnych i zbiorowych osłon ograniczających zagrożenia elektromagnetyczne 12.30 - 13.10 Zagrożenia elektromagnetyczne przy bramkach detekcyjnych urządzeń elektronicznej ochrony 13.10 - 13.50 Przerwa obiadowa 13.50 - 14.10 Narzędzie wspomagające ocenę i eliminację zagrożeń w miejscu pracy 14.10 - 14.50 Zagrożenia elektromagnetyczne w budynkach z wyposażeniem elektroenergetycznym 14.50 - 15.30 Zagrożenia elektromagnetyczne przy urządzeniach medycznych i przemysłowych 15.30 - 15.40 Zakończenie seminarium 16.00 - 18.00 Badania biegłości przez porównania międzylaboratoryjne

Kontakt do organizatorów: Centrum Edukacji CIOP-PIB - tel. (0-22) 623 - 36 - 76, http://www.ciop.pl; dogie@ciop.pl Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych CIOP-PIB - tel. (0-22) 623 - 46 - 50 - dr inż. Jolanta Karpowicz (e-mail: jokar@ciop.pl) - dr inż. Krzysztof Gryz (e-mail: krgry@ciop.pl) Badania biegłości przez porównania międzylaboratoryjne Dla zainteresowanych była możliwość wzięcia udziału w badaniach biegłości przez porównania międzylaboratoryjne, dotyczące pomiaru w otoczeniu laboratoryjnego źródła pola elektrycznego o częstotliwości ok. 2 MHz lub pola magnetycznego o częstotliwości przemysłowej 50 Hz. Miejsce - Warszawa, ul. Czerniakowska 16 (laboratoria CIOP-PIB) Termin - 29 kwietnia 2010 r., 16.00 - 18.00 Warunkiem udziału w badaniach jest dokonanie rejestracji w terminie do 16 kwietnia 2010. Kontakt do organizatorów: Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych CIOP-PIB: tel. (0-22) 623 - 46 - 50 - dr inż. Jolanta Karpowicz (e-mail: jokar@ciop.pl) - dr inż. Krzysztof Gryz (e-mail: krgry@ciop.pl). Seminarium zorganizowano w ramach realizacji programu upowszechniania rezultatów badań naukowych i promocji dobrych praktyk w zakresie ograniczania ekspozycji pracowników na pola elektromagnetyczne, realizowanych przez Centrum Badań i Promocji Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego Pracujących i Ludności w ramach Programu Wieloletniego Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy oraz kampanii informacyjnej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) na temat Zdrowe i przyjazne miejsce pracy. Dobre dla ciebie. Dobre dla firmy - bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków.