Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

SEMIANRIUM SZKOLENIOWE dla pracowników firm budowlanych "Jak bezpiecznie pracować na budowie

29 maja 2010 r., Iława Miejsce seminarium - namiot konferencyjny na boisku szkolnym Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Iławie Seminarium było organizowane w ramach pikniku edukacyjnego "Bezpieczny plac budowy". - więcej informacji ... Program seminarium: 11.00-11.10 Otwarcie seminarium - E. Bożejewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Oddział Olsztyn 11.20-11.30 Bezpieczny plac budowy - W. Wiśniewski, OIP, Olsztyn 11.30-11.50 Samodzielna ocena stanu technicznego przemysłowych hełmów ochronnych i indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości - M. Jachowicz, CIOP-PIB, Łódź 11.50-12.10 Przyczyny wypadków podczas pracy na budowie - W. Wiśniewski, OIP, Olsztyn 12.10-12.40 Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach związanych z przenoszeniem ładunków - T. Tokarski, CIOP-PIB, Warszawa 12.40-13.00 Urządzenia budowlane będące pod dozorem Urzędu Dozoru Technicznego - S. Kacprzak, UDT, Olsztyn 13.00 Posumowanie i zakończenie - E. Bożejewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Oddział Olsztyn 13.30 Lunch Patronat: Główny Inspektor Pracy Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Olsztynie Współorganizatorzy: - Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie - Członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy