Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium szkoleniowe pt.: pt. "Najnowsze zmiany prawne w zakresie akustyki i promieniowania optycznego oraz zasady prowadzenia postępowania powypadkowego"

dla członków Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB 27-28 stycznia 2011 r., CIOP-PIB, s. 220