Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium pt.: "Ocena ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na naturalne promieniowanie nadfioletowe (UV)"

19 maja 2011 r. CIOP-PIB, Warszawa, Czerniakowska 16 Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium pt.: "Ocena ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na naturalne promieniowanie nadfioletowe (UV)", którego celem jest przedstawienie i przedyskutowanie wyników uzyskanych w ramach realizacji zadań programu wieloletniego pn "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy", etap I: okres realizacji 2008-2010, dotyczących: - systemu informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o słonecznym promieniowaniu UV i indeksie UV na terenie Polski, - kryteriów i metody oceny ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją zawodową na naturalne promieniowanie UV, - kryteriów i metody oceny ryzyka zawodowego wynikającego z łącznej ekspozycji na naturalne promieniowanie nadfioletowe i fotouczulające substancje chemiczne występujące w dymach asfaltów - środków ochrony indywidualnej przed promieniowaniem UV i nowych materiałami włókienniczymi o właściwościach barierowych przed naturalnym promieniowaniem UV. Nabór uczestników zakończony. Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne (uczestnicy pokrywają jedynie koszty związane z delegacją. Szczegółowych informacji udziela: dr inż. Agnieszka Wolska tel: 22/623 46 34, fax: 22/623 36 93, e-mail: agwol@ciop.pl Materiały do ściągnięcia: - informacja na temat seminarium - ściągnij ... - program seminarium - ściągnij ... - karta zgłoszenia - ściągnij ...