Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Warsztat pt. "Zdrowie i dobrostan pracowników w okresie restrukturyzacji"

23 września 2011 r., Warszawa Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16 00-701 Warszawa Warsztat był zorganizowany w ramach międzynarodowego projektu badawczego "Zdrowie i dobrostan pracowników w okresie restrukturyzacji: podstawowe skutki i mechanizmy" (PSYRES - Psychosocial Health in Restructuring: key effects and mechanisms"; www.psyres.pl). Organizatorem warsztatu był Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy oraz BPI Group. Celem warsztatu było upowszechnienie wiedzy o psychologicznych aspektach restrukturyzacji oraz wymiana pomysłów dotyczących inicjatyw, które mogą pomóc we właściwym (zdrowym) przebiegu procesu zmiany. Warsztat skierowany był do HR-owców, kierowników i przedstawicieli pracowników z organizacji prywatnych i publicznych, które przeszły restrukturyzację. Uczestnicy zyskali szansę poszerzenia swojej wiedzy o zarządzaniu procesem zmiany oraz poznają metody i strategie, które mogą mieć zastosowanie również w ich organizacjach.