Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

II Ogólnopolska konferencja dotycząca bezpieczeństwa pracy przy dystrybucji i przesyle gazu pt.: "Prewencja wypadkowa w gazownictwie"

23-24 maja 2012 r., Hotel Zamkowy w Krasiczynie <><> Konferencja została zorganizowana w ramach informacyjnej kampanii społecznej "Prewencja wypadkowa", koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy. Więcej informacji o konferencji