Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium dla dostawców i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej

16 kwietnia 2012 r., Gaz-System S.A., Warszawa <><> Seminarium zostało zorganizowane przez CIOP-PIB oraz GAZ-SYSTEM S.A. w ramach informacyjnej kampanii społecznej "Prewencja wypadkowa", koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy. Więcej informacji o seminarium