Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

II Konferencja FL oraz seminarium "BHP po europejsku"

20 IX 2000

W ramach II Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, w dniu 20 września 2000 r. odbyło się seminarium pn. "BHP po europejsku". W trakcie seminarium wygłoszonych zostało 7 referatów. Referenci reprezentowali: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Główny Inspektorat Pracy i Centralny Instytut Ochrony Pracy oraz Zakłady Konfekcyjno-Odzieżowe TEOFILÓW S.A., Kopalnię Węgla Brunatnego BEŁCHATÓW i Cadbury WEDEL S.A. W Konferencji uczestniczyło ponad 300 przedstawicieli przedsiębiorstw należących do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy oraz przedsiębiorstw spoza Forum, ale żywo zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. W czasie Konferencji prezentowano także wydawnictwa popularyzujące rozwiązania wspomagające kształtowanie bezpiecznych warunków pracy.