Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium nt. "Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy - identyfikacja, pomiar, ocena"

11 I 2001 r.

Tematyka:

- Walidacja procedur analitycznych do oznaczania substancji chemicznych w
  powietrzu na stanowiskach pracy - Wdrażanie norm europejskich z zakresu ochrony czystości powietrza na
  stanowiskach pracy, do systemu Polskich Norm

- Nowe metody oznaczania substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach  pracy

-Narażenie na szkodliwe substancje chemiczne wydzielające się w procesach  przetwórstwa żywic fenolowo-formaldehydowych

- Beryl w środowisku pracy - ocena narażenia - Szkodliwe substancje chemiczne wydzielające się podczas produkcji i stosowania  mas bitumicznych

- Rozpuszczalniki organiczne - działanie toksyczne, łączne narażenie, monitoring  biologiczny

- Komputerowy System Rejestracji Zagrożeń i Oceny Ryzyka Zawodowego oraz  Dokumentowania Wypadków przy Pracy STER - Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych