Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Szkolenie pt.: „Wsparcie pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym”
Termin szkolenia: 27.11.2023 r., on-line

 

 

Szkolenie pt.: „Wsparcie pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym”

 

Zakład Ergonomii, CIOP-PIB

 

Termin szkolenia: 27 listopada 2023 r.,

 

Miejsce szkolenia: on-line oraz w CIOP-PIB, Warszawa

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników HR, BHP, przedstawicieli pracodawców, którzy mają możliwość wspierania pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Szkolenie adresujemy głównie do przedstawicieli dużych przedsiębiorstw.

 

Cel

Na szkoleniu będziemy mówić ogólnie o wsparciu osób starszych w środowisku pracy a także pokażemy opracowaną w ramach projektu platformę internetową oraz możliwości jej wykorzystania do wsparcia pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym w dużych przedsiębiorstwach.

 

Forma realizacji

Szkolenie online, platforma ZOOM.

Istnieje możliwość uczestniczenia w szkoleniu osobiście, w CIOP-PIB  w Warszawie. Jednakże ze względu na ograniczenia lokalowe udział osobisty możliwy jest po rejestracji oraz po potwierdzeniu takiej możliwości ze strony Instytutu. Przedstawicieli przedsiębiorstw uczestniczących w testowaniu modelu wsparcia pracodawców i starszych pracowników zapraszamy do udziału osobiście.

 

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest bezpłatne.

Aby wziąć udział w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 24.11.2023 r.

 

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/o2fkbbwrFrfehu5t9

 

Program szkolenia 

Program szkolenia

„Wsparcie pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym”

27 listopada 2023 r., godz. 10:00

Warszawa, CIOP-PIB, sala 11, bud. A oraz on-line

 

10:00 – 10:10

Otwarcie szkolenia – dr hab. n. med. (prof. Instytutu) Joanna Bugajska, CIOP-PIB; dr Marek Kulesza, UKSW

10:10 – 10:30

Uwarunkowania zdrowotne aktywności zawodowej osób w wieku 50+  dr n. med. Elżbieta Łastowiecka-Moras, CIOP-PIB

10:30 – 10:50

Stereotypy związane z wiekiem a funkcjonowanie zawodowe pracowników 50+  mgr Łukasz Kapica, CIOP-PIB

10:50 – 11:20

Psychospołeczne uwarunkowania stresu w pracy  dr hab. (prof. Instytutu) Dorota Żołnierczyk-Zreda, CIOP-PIB

11:20 – 11:40

Ocena zdolności do pracy osób 50+ z wykorzystaniem klasyfikacji ICF  mgr Andrzej Najmiec, CIOP-PIB

11:40 – 12:00

Przerwa

12:00 – 12:20

Działania przedłużające aktywność zawodową pracowników starszych – model wsparcia Sygnalizator Plus   dr inż. Joanna Kamińska, CIOP-PIB

12:20 – 12:40

Platforma internetowa Sygnalizator Plus- możliwości wykorzystania dr Tomasz Tokarski, CIOP-PIB

12:40 – 13:10

Wsparcie coachingowe pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym  –mgr inż. Andrzej Hejduk, coach

13:10 – 14:00

Dyskusja

14:00

Zakończenie szkolenia

 

 

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu: „Sygnalizator Plus – analiza sytuacji pracowników w wieku emerytalnym i przedemerytalnym w przedsiębiorstwach w oparciu o klasyfikację ICF”. Kierownik projektu ze strony CIOP-PIB: dr hab. n. med. Joanna Bugajska, prof. nadzw. CIOP-PIB