Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium nt. "Środki ochrony zbiorowej przed zapyleniem. Wybrane zagadnienia"

30 I 2001 r.

Tematyka:

- Metody badania oraz zasady klasyfikacji wysoko skutecznych filtrów powietrza

- Krajowy system oceny zgodności - certyfikacja filtrów powietrza i wentylatorów - Oddziaływanie nawiewu wspomagającego na skuteczność odciągu miejscowego

- Komputerowy System Rejestracji Zagrożeń i Oceny Ryzyka Zawodowego oraz Dokumentowania Wypadków przy Pracy STER - Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych