Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium pn.: "Statyczne i dynamiczne obciążenia układu ruchu"

8 V 2001 r. Tematyka: - Obciążenie kończyn dolnych w skokach na przykładzie badań dziewcząt  uprawiających gimnastykę artystyczną - Dynamika uderzeń w sportach walki - Wpływ pracy w warunkach statycznych i dynamicznych na wartości EMG  wybranych mięśni kończyny dolnej - Prezentacja tematyki CIOP w zakresie biomechaniki - wizyta w laboratoriach  badawczych - Zależność pomiędzy siłą mięśni a parametrami dynamicznymi rozwijanymi na  platformie dynamometrycznej i ergometrze rowerowym - Wybrane zagadnienia optymalizacji taktyki i techniki ruchu w sporcie - Czynniki wpływające na obciążenie układu mięśniowo- szkieletowego oraz metody  oceny