Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

XLIX OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI OSA'2002


Warszawa - Stare Jabłonki 9-13 września 2002
Seminarium jest doroczną konferencją akustyków polskich (z udziałem gości zagranicznych). Konferencja ma kilkudziesięcioletnią tradycję. Celami konfe- rencji są:

• wymiana myśli naukowej i doświadczeń różnych ośrodków badawczych

• integracja środowiska akustyków polskich

• promocja prac młodych adeptów akustyki

• ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami.


Tematyka Seminarium obejmowała wszystkie działy akustyki. Odbyło się 6 referatów plenarnych, ok. 100 referatów sekcyjnych w dwóch równoległych sekcjach i kilkanaście prezentacji plakatowych. Zorganizowano także wystawy aparatury i sprzętu stosowanego w akustyce oraz wyrobów służących ochronie człowieka przed hałasem i wibracjami w środowisku pracy. Zorganizowany został tradycyjny konkurs im. Marka Kwieka na najlepszy referat, którego autorem jest młody pracownik nauki.