Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Wideokonferencja pt. „Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej – wybrane zagadnienia”
12 listopada 2020 r. godzina 13.00-15.00

Zarząd Główny OSPSBHP i Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy  zapraszają na
wideokonferencję pt. „Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej – wybrane zagadnienia”
z cyklu: „PYTANIE DO EKSPERTA”
(III edycja)

 

W spotkaniach wezmą udział członkowie OSPS BHP i Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez CIOP-PIB oraz Partnerzy Wspierający działania OSPSBHP.

Patronat medialny – ATEST. Ochrona Pracy

 

Program 

Link do rejestracji: https://forms.gle/cywkykbwDLvcaTMs8 

Konferencja on-line będzie podzielone na trzy etapy:

 

ETAP I – 12 listopada 2020 r. godzina 13.00-15.00

Pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy a środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

 

- Maciej Łabęda,

Oddział OSPS BHP w Poznaniu,   P.H.U. Ośrodek Badań i Oceny  Środowiska Pracy Tox-Lux

Część I - Środki Ochrony Indywidualnej

 

Innowacje w środkach ochrony indywidualnej na przykładzie samonaprawiających się rękawic i obuwia ochronnego

 

- mgr inż. Agnieszka Adamus-Włodarczyk,

Zakład Ochron Osobistych CIOP-PIB

 

Dopasowanie sprzętu ochrony układu oddechowego – metody oceny i rozwiązania konstrukcyjne

 

– dr Małgorzata Okrasa,

  Zakład Ochron Osobistych CIOP-PIB

 

Część II - Środki Ochrony Zbiorowej

 

Filtracja powietrza budynków i ocena jakości filtrów powietrza stosowanych w centralach wentylacyjnych z uwzględnieniem nowych wymagań norm międzynarodowych

 

– dr inż. Tomasz Jankowski,

   Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

 

Mobilny monitoring parametrów środowiska pracy - zastosowanie mierników optycznych do wsparcia grawimetrycznej oceny stężenia pyłów na stanowiskach pracy

– dr PrzemysławOberbek,

  dr inż. Szymon Jakubiak,

 

  Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

Nowe uregulowania prawne w odniesieniu do pyłów o działaniu rakotwórczym

 

dr inż. Maciej Abramowicz,

Oddział OSPS BHP w Radomiu, Kierownik działu BHP w Grupie Kapitałowej H+H Polska

 

12-16 listopada 2020 r.

 

 

Przyjmowanie pytań do prelegentów

 

ETAP II – 19 listopada 2020 r. godzina 13.00 – 15.00

 

Odpowiedzi na pytania uczestników:

- eksperci CIOP-PIB

- eksperci OSPS BHP

 

 

 

ETAP III – 27 listopada 2020 r. godzina 13.00 – 15.00

 

Wystąpienia Partnerów Wspierających i odpowiedzi na pytania uczestników:

 

 

 

 

- Ejendals AB

- Iturri sp. z o.o.

- Faraone Polska sp. z o.o.

- Centurion

- Alfa i Omega

 

 

Konferencja zorganizowana z wykorzystaniem wyników V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego  w 2020 r. w zakresie zadań służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki/Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 

Kontakt

Aneta Kleczkowska
Ośrodek Promocji i Wdrażania
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel. 22 623 32 88
e-mail: aneta.kleczkowska@ciop.pl