Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium pt.: "Stres w wybranych zawodach o szczególnym charakterze"
24 września 2019 r. (wtorek), Warszawa, CIOP-PIB, bud. B, s. 143

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

serdecznie zaprasza na seminarium pt.:

„Stres w wybranych zawodach o szczególnym charakterze”


Data: 24.09.2019 r.

Miejsce: Czerniakowska 16 Warszawa - budynek B, sala 143

 

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium pt.: Stres w wybranych zawodach o szczególnym charakterze. Podczas seminarium przedstawione zostaną wyniki projektu pn. Programy wsparcia w zakresie radzenia sobie ze stresem dla osób wykonujących wybrane prace o szczególnym charakterze, realizowanego w CIOP-PIB, w ramach IV etapu Programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego  w  latach  2017–2019 w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem seminarium jest przedstawienie wyników badań na temat psychospołecznych źródeł stresu oraz metod radzenia sobie ze stresem w pracy w trzech grupach zawodowych o szczególnym charakterze:

 • pracowników młodzieżowych ośrodków resocjalizacyjnych,
 • pracowników domów pomocy społecznej oraz
 • pracowników medycznych oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień.

Seminarium adresowane jest przede wszystkim do kadry kierowniczej, specjalistów bhp oraz pracowników reprezentujących ww. grupy zawodowe.

Seminarium odbędzie się w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Czerniakowska 16 (budynek B, sala 143).

Termin seminarium: 24 września 2019 r. godz. 11.00.

Zgłoszenie udziału proszę kierować drogą mailową na adres: anluc@ciop.pl

Osoba do kontaktu: Anna Łuczak tel. (22) 623 32 08.

 

PROGRAM (wersja pdf)

 

10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników
 

Kawa, herbata

11.00 – 11.15

Powitanie uczestników

11.15 – 12.30

Prezentacja celu i metodyki badania psychospołecznych warunków pracy trzech grup zawodowych o szczególnym charakterze:

 • pracownicy młodzieżowych ośrodków resocjalizacyjnych,
 • pracownicy domów pomocy społecznej
 • pracownicy medyczni oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień

(dr Anna Łuczak, dr hab. Łukasz Baka, mgr Andrzej Najmiec)

12.30 – 13.00 Przerwa - kawa, herbata i przejście reprezentantów poszczególnych grup zawodowych do odpowiednich sal na dalszy ciąg seminarium
13.00 – 13.45

Wyniki badań

 
 • Psychospołeczne źródła stresu w pracy i metody radzenia sobie ze stresem przeznaczone dla pracowników młodzieżowych ośrodków resocjalizacyjnych
  (dr hab. Łukasz Baka)
  budynek A, sala 313 (III piętro)
 
 • Psychospołeczne źródła stresu w pracy i metody radzenia sobie ze stresem przeznaczone dla pracowników domów pomocy społecznej
  (mgr Andrzej Najmiec)
  budynek A, sala 216 (II piętro)
 
 • Psychospołeczne źródła stresu w pracy i metody radzenia sobie ze stresem przeznaczone dla pracowników medycznych oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień
  (dr Anna Łuczak)
  budynek B, sala 143.
13.45 – 14.15

Dyskusja i podsumowanie seminarium