Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium pt. „Bezpieczniej w Straży Pożarnej”
26 września 2019 r., Warszawa, CIOP-PIB

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

serdecznie zaprasza na seminarium

„Bezpieczniej w Straży Pożarnej”

Data:  26.09.2019 r.

Miejsce:  Czerniakowska 16 Warszawa - Budynek B

 

PROGRAM SEMINARIUM (wersja pdf)

 

10.00

Wielkość obciążenia cieplnego strażaków wynikająca z zastosowania specjalistycznej odzieży – izolacyjność cieplna odzieży badania z wykorzystaniem manekina
(M. Młynarczyk)

10.30

Obciążenie termiczne strażaków stosujących specjalistyczną odzież oraz jej wpływ na psychofizyczne możliwości strażaków – wyniki badań z udziałem ochotników
(A. Marszałek; Ł. Kapica)

10:50

przerwa kawowa

11.00

Zasady doboru odzieży ochronnej i bielizny dla strażaków - prezentacja programu komputerowego
(G. Bartkowiak, A. Greszta)

11:20

Ocena funkcjonalności systemów sygnalizacji zagrożeń do stosowania z inteligentną odzieżą ochronną dla strażaków na podstawie wyników badań ankietowych
(A. Dąbrowska)

11:40

przerwa kawowa

12.00

Wiek a możliwości fizyczne człowieka
(M. Malińska)

12.20

Program treningów fizycznych dla strażaków z uwzględnieniem zmiany wydolności fizycznej zachodzącej wraz z wiekiem
(A. Marszałek)

12.40

Promocja zdrowia w miejscu pracy i wynikające z niej korzyści dla pracownika
(M. Malińska)

13.00

zakończenie seminarium

 

Chęć udziału w seminarium proszę kierować do 20.09.19 na adres m.mlynarczyk@ciop.pl

 

Seminarium zorganizowane w ramach IV etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2017-2019 w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy