Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA Projekt pn. "Model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy"
20 listopada 2019 r., Warszawa

 

ZAPRASZAMY do udziału w KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ

20 listopada 2019 r., Warszawa

 

 

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane praktyczne narzędzia dla pracodawców zatrudniających lub zainteresowanych zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościamii

 

Gdzie umieścić ogłoszenie, żeby zrekrutować pracownika z niepełnosprawnością?
Dlaczego inaczej dostosowuje się stanowisko pracy dla osoby z niepełnosprawnością wzroku niż słuchu?
Jak wykorzystać smartfon do oceny siedziby przedsiębiorstwa?
Gdzie znaleźć informacje o uprawnieniach pracowniczych? A gdzie o korzyściach pracodawcy?
Jak sprawnie oszacować korzyści i koszty finansowe z użyciem aplikacji komputerowych?
Ile wariantów ustawienia przestrzeni biurowej dostosowanego do potrzeb osoby z niepełnosprawnością intelektualną można zobaczyć z wykorzystaniem prostego programu komputerowego?
Jak w goglach rzeczywistości wirtualnej wygląda fabryka, w której pracuje osoba z niepełnosprawnością ruchu

Na te i inne pytania odpowiedzą specjaliści CIOP-PIB, PFRON, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i KZRSIiSN.

 Szczegółowy program konferencji:

 

Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajdą Państwo tutaj:

Formularz rejestracji

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
email: model@ciop.pl
tel. 22-623-37-34 lub 22-623-36-83


 

Liczba miejsc ograniczona – zachęcamy do wcześniejszej rejestracji.

Warunki udziału: wydarzenie bezpłatne; organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegu uczestników

Konferencje regionalne

 

Fotorelacja z konferencji regionalnych

 

Narzędzia wspierające pracodawców w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami:


 

Mapa drogowa wsparcia ON w środowisku pracy, która zawiera zasady postępowania w celu dostosowania środowiska pracy do osób niepełnosprawnych, w tym opis potrzeb i barier w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych; dobre praktyki; opisy narzędzi i struktur opracowanych w projekcie (kolejne etapy realizacji); informacje dla pracodawcy na temat źródeł finansowania dostosowania środowiska pracy do osób niepełnosprawnych.

Poradniki dla pracodawców - 4 poradniki na temat organizacji środowiska pracy dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową, intelektualną.

ErgoON - kalkulator korzyści  - interaktywna, mobilna aplikacja umożliwiająca obliczenie środków finansowych, które uzyska pracodawca w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej

ErgoON - lista kontrolna  - interaktywna, mobilna aplikacja do oceny stanowiska pracy pod kątem dostosowania do potrzeb osoby z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową lub intelektualną (w formie aplikacji internetowej i mobilnej (Android, iOS) z opcją przechowywania rejestrowanych danych oraz zapisu raportu z przeprowadzonej kontroli).

ErgoON - wizualizacje - interaktywna, mobilna aplikacja w technice rzeczywistości wirtualnej do wizualizacji i prezentacji dostosowania środowiska pracy dla osób niepełnosprawnych, zawierająca 4 wersje w zależności od rodzaju niepełnosprawności i dostępna na platformach: Oculus Rift (Windows), HTC Vive (Windows), Smartfonach Android lub iOS.

ErgoON – projektowanie- narzędzie wspomagające projektowanie - interaktywna aplikacja w technice rzeczywistości wirtualnej do tworzenia środowiska pracy biurowej wraz z biblioteką elementów (krzesła, stoły, komputery, itp.), pozwalająca na interaktywną symulację pracy na projektowanym stanowisku lub planowanie zmian w już istniejących. Aplikacja dostępna jest na platformy Oculus Rift oraz HTC Vive.

 

 

Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy