Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja pt.: "Prewencja wypadkowa - poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach obróbki metalu"

16 marca 2012 r., Rzeszów <><> Konferencja została zorganizowana przez: CIOP-PIB, OSPS BHP Odział w Rzeszowie, WSK "PZL-Rzeszów" S.A. przy współpracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w ramach informacyjnej kampanii społecznej "Prewencja wypadkowa", koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy. Więcej informacji o konferencji