Produkty i usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Co nowego w wersji STER 8.5

 

MODUŁ Ryzyko

  • zaimplementowano sposób oceny ryzyka zawodowego dla pracowników wykonujących pracę równocześnie na wielu różnych stanowiskach;
  • wprowadzono korektę wybranych danych kilku czynników chemicznych w zakresie wartości NDS i nr CAS;
  • uzupełniono synonimy wybranych czynników chemicznych;

 

Podsumowanie aktualizacji uwzględnionych w wersji STER 8.5,
które sukcesywnie udostępniano w roku 2013 dla wersji 8.4.
 

MODUŁ Ryzyko

  • zaimplementowano nowy rodzaj wydruku: Zestawienie stanowisk, na których dokonano pomiaru/oceny czynników w określonym przedziale czasu
  • dodano możliwość wprowadzenia opisu dla nieokreślonej daty terminu następnego badania (tj. ‘9999-01-01’ wyznaczanej przez program lub wpisywanej przez użytkownika) na kartach pomiarowych oraz karcie badań, pomiarów i oceny ryzyka
  • zmieniono układ kolumn na wydruku wielu różnych typów kart pomiarowych (kolumna krotność za kolumną z jednostką parametru mierzonego)
 
Zobacz także

 

Szkolenia problemowe i specjalistyczne BHP

 

zobacz