KONTAKT

 

  • Kierownik Centrum Edukacyjnego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego
    dr Beata Taradejna-Nawrath
    e-mail: betar@ciop.pl
    tel. (22) 623-37-56
   
     
 

  

   
 
Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "