Praktyki dla osób zainteresowanych

 

Praktyki dla osób zainteresowanych

W ramach studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy” istnieje możliwość odbycia praktyk przez osoby zainteresowane. Praktyki organizowane są przez firmę SEKA. Firma poszukuje osób chętnych do poznania w praktyce zadań wykonywanych przez specjalistów bhp, a w przyszłości istniej możliwość podjęcia z nią współpracy. SEKA posiada w każdym mieście wojewódzkim swoje oddziały i obsługuje ok 6 tyś. podmiotów z różnych branż (przemysł, handel, transport, bankowość).

Harmonogram praktyk będzie uwzględniać możliwości czasowe i potrzeby merytoryczne osób zainteresowanych. Głównym elementem praktyk są wizyty w zakładach pracy w towarzystwie specjalistów bhp, obserwowanie ich pracy, a po pewnym czasie samodzielne wykonywanie części zadań pod nadzorem.

W planie praktyk przewiduje się udział praktykanta między innymi w takich zadaniach jak: przeprowadzenie postępowania powypadkowego, wykonanie oceny ryzyka zawodowego, opracowanie programu instruktażu stanowiskowego, sporządzenie analizy stanu warunków pracy, sporządzenie protokołu z kontroli kompleksowej bhp, sporządzenie instrukcji bhp dla różnych procesów pracy i innych.


Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Centrum Edukacyjnego CIOP-PIB (krswi@ciop.pl 22 623 37 85, betar@ciop.pl 22 623 37 56).

 
Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "