Serwis słuchaczy studiów podyplomowych

 

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓWDokonując opłaty za studia podyplomowe na PRZEKAZIE
należy podać następujące dane:
  - PEŁNA - nazwa płatnika
  - DOKŁADNY, czytelny adres płatnika
  - NIP płatnika - w przypadku firmy
  (w przypadku osoby fizycznej nie jest wymagany)
  - Imię nazwisko studenta, za którego dokonywana jest wpłata
  - Numer grupy do której student należy

Numer konta na które należy dokonać wpłaty:
31 1240 6247 1111 0000 5418 1405


Szanowni Studenci,
Przypominamy, o terminowym dokonywaniu płatności  
za studia podyplomowe

 
Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "