Z dystansu

Z   z e s z y t ó w    s z k o l n y c h :

· Hałas jest to szum znacznie przeszkadzający przy nauce lub pracy


· Trucizna to substancja działająca na organizm człowieka  w sposób bardziej lub mniej śmiertelny


· Wypadek jest to zatrzymanie działalności mającej na uwadze najcięższy przypadek, czyli śmierć.


· Zagrożenia wypadkowe mogą występować wszędzie, ale najczęściej tam, gdzie w danej chwili człowiek przebywa.


· Najcięższy przypadek wypadku to śmierć


· Wypadek jest to nagłe zderzenie z nieoczekiwaną sytuacją, której nie możemy podołać

 
Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "