Kultura bezpieczeństwa dla klas IV-VI szkoły podstawowej

 

 

fragment tekstów
fragment pokazu edukacyjnego


Materiał dla klas IV – VI szkoły podstawowej obejmuje 42 tematy lekcyjne podzielone na 6 modułów (łącznie 325 stron materiału), 38 foliogramów i 16 pokazów edukacyjnych do wybranych tematów zajęć.

Wykaz modułów i tematów lekcji:


I.   W świecie zagrożeń

1.  Rodzaje zagrożeń
2.  Służby ratownictwa i inne instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo.
3.  Substancje szkodliwe i ich wpływ na organizm człowieka.
4.  Kiedy spotkam na swojej drodze przedmioty niebezpieczne.
5.  Bakterie i wirusy –podstępne zagrożenie.
6.  Świat maszyn i instalacji technicznych nie jest dżunglą.
7.   Hałas – niewidzialny wróg.
8.  Zagrożenia ze strony sił przyrody.
9.   Zwierzęta wśród nas.
10. Czego się nauczyłem?


II.    Bezpieczne zachowanie w domu

1.  Wypadki w domu. Przyczyny i pierwsza pomoc.
2.  Jak bezpiecznie korzystać z urządzeń gazowych w gospodarstwie domowym?
3.  Jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych w domu?
4.   Jak bezpiecznie spędzać czas na podwórku?
5.  Bezpieczne zachowanie w gospodarstwie rolnym.
6.  Higiena pracy i wypoczynku ucznia w domu.


III.  Człowiek i jego zdrowie

1.  Funkcjonowanie organizmu człowieka.
2.  Metody postępowania w razie wypadku.
3.  Higiena osobista – dlaczego musimy jej przestrzegać?
4.  Czy wiesz – co jesz, czyli o zdrowej żywności i nie tylko.


IV.   Bezpieczne zachowanie w czasie wypoczynku

1.   Bezpieczny wypoczynek nad wodą – wiadomości wstępne.
2.   Bezpieczny wypoczynek nad wodą – gdzie się kąpać?
3.   Bezpieczny wypoczynek nad wodą – dlaczego kąpielisko. strzeżone?
4.   Bezpieczny wypoczynek nad wodą – powiedz „nie” zagrożeniom.
5.   Bezpieczny wypoczynek nad wodą – przyczyny utonięć.
6.   Bezpieczny wypoczynek nad wodą – rekreacja i sporty wodne.
7.   Bezpieczny wypoczynek podczas wycieczek – zasady ogólne.
8.   Bezpieczny wypoczynek podczas wycieczek pieszych, rowerowych i autokarowych.
9.   Bezpieczny wypoczynek w górach –wycieczki piesze.
10. Bezpieczny wypoczynek w górach – sporty zimowe.


V.    Bezpieczne zachowanie w szkole

1.   Co może zagrażać naszemu zdrowiu i życiu w szkole? - część I.
2.   Co może zagrażać naszemu zdrowiu i życiu w szkole? - część II.
3.   Zasady bezpiecznego zachowania w szkole. Znaki bezpieczeństwa.
4.   Ja i moi koledzy – co nas łączy, a co dzieli?
5.   Masz prawo powiedzieć – nie.
6.   Ewakuacja z budynku szkolnego.VI.   Bezpieczne zachowanie na drodze

1.   Drogi, przepisy regulujące ruch na drogach.
2.   Pieszy uczestnikiem ruchu drogowego.
3.   Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji zbiorowej i indywidualnej. Rowery.
4.   Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg
5.   Miejsca i sytuacje szczególnie niebezpieczne dla rowerzysty.
6.   Skutki nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego, postępowanie w razie wypadku drogowego.


Na każdy moduł składają się:

1.   karta modułu, która informuje o jego zakresie tematycznym, czasie realizacji, celach edukacyjnych oraz przedstawia podział modułu na poszczególne jednostki lekcyjne, zawiera także spis foliogramów i wykaz literatury pomocniczej,

2.   karty poszczególnych jednostek lekcyjnych wraz z materiałami pomocniczymi dla nauczyciela i inne pomoce dydaktyczne,

3.   materiały pomocnicze dla ucznia do każdej jednostki lekcyjnej zawierające różnorodne ćwiczenia (indywidualne i dla grup),

4.  slajdy.

 
Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "