Kultura bezpieczeństwa dla klas I-III szkoły podstawowej

 

 

fragment tekstów
fragment pokazu edukacyjnego


Materiał dla klas 1 – 3 szkoły podstawowej obejmuje 33 tematy dnia podzielone na 6 modułów (łącznie 259 stron materiału), 19 foliogramów i 9 pokazów edukacyjnych do wybranych tematów zajęć.

Wykaz modułów i tematów dnia:

I.   Bezpieczna droga do domu i szkoły

1.  Bezpieczna droga do szkoły (temat dnia)
2.  Jestem wzorowym pieszym
3.  Ludzie w mundurach – spotkanie z policjantem lub pracownikiem straży miejskiej
4.  Bezpiecznie korzystamy z uroków zimy
5.  Nadchodzi lato. Jak zachować się nad wodą?
6.  Jedziemy na wycieczkę


II.   Zasady bezpiecznego zachowania w szkole

1.  Poznajemy szkołę i jej pracowników
2.  Otoczenie mojej szkoły
3.  W klasie
4.  Poznaję prawa i obowiązki ucznia
5.  Co to znaczy być dobrym kolegą?
6.  Wspólnie bawimy się na podwórku, w domu i szkole
7.  Poznajemy sytuacje sprzyjające nawiązywaniu przyjaźni. Czym jest przyjaźń?
8.  Jak okazywać sympatię? „Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe”


III.  Bezpieczeństwo pożarowe

1.  Uczę się w bezpiecznej szkole
2.  Znam niebezpieczeństwa, które mi grożą. W razie ich wystąpienia wiem, jak się zachować
3.  Przed pożarem
4.  Wybuchł pożar. Co robić?
5.  Poprzez ćwiczenia utrwalamy wiadomości


IV.   Ergonomia w szkole i w domu

1.  Urządzam swój kącik do pracy i zabawy
2.  Projektuję meble szkolne
3.  Co noszę w tornistrze?
4.  Jak odpoczywać w czasie pracy?


V.    Higiena pracy w domu i szkole

1.  Obowiązki ucznia
2.  Komputer w szkole i w domu
3.  Telewidz czy telemaniak?
4.  Dbaj o zdrowie – walcz z hałasem
5.  Moje ulubione zwierzę


VI.   Bezpieczne posługiwanie się przedmiotami i urządzeniami

1.  Urządzenia elektryczne i gazowe w domu.
2.  Prąd elektryczny
3.  Jak korzystać z różnorodnych narzędzi?
4.  Niebezpieczne przedmioty i substancje
5.  Pierwsza pomoc


Na każdy moduł składają się:

1.  karta modułu, która informuje o jego zakresie tematycznym, czasie realizacji, celach edukacyjnych oraz przedstawia podział modułu na poszczególne ośrodki tematyczne wraz z ich opisem (poszczególne tematy dnia, ich treści, cele operacyjne oraz metody i formy pracy), zawiera także wykaz foliogramów i spis literatury pomocniczej,

2.  scenariusze zajęć zintegrowanych wraz z materiałami pomocniczymi dla nauczyciela i inne pomoce dydaktyczne,

3.  karty pracy ucznia zawierające różnorodne ćwiczenia (rysunki, rebusy, krzyżówki, kolorowanki, itp.),

4.  foliogramy (oprócz modułu 2).

 
Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "