Wymagania techniczne

Wymagania techniczne do odtwarzania materiałów

Sprzęt i oprogramowanie do odtwarzania na komputerze stacjonarnym lub przenośnym.

Komputer klasy Pentium III, z monitorem o rozdzielczości monitorowej minimum 800x600x256. Win 95/98/Me/2000/XP/Vista/Win 7.
Na komputerze powinien być zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać ze strony firmy Adobe, www.adobe.com, lub zainstalować
korzystając z katalogu instalacyjnego znajdującego się na niniejszym CD.

Sprzęt do odtwarzania filmów na telewizorze

DVD Player do odtwarzania filmów na odbiorniku telewizyjnym. Wybrać opcję "Video file". Wybrać pilotem katalog "Pliki" i następnie podkatalog "Filmy".
potem odtwarzać wybrane filmy po zatwierdzeniu selektorem, przez naciśnięcie przycisku "Play".

 

 
Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "