Kontakt

 

 

K O N T A K T:
=========

W sprawach merytorycznych dotyczących materiałów edukacyjnych
"Kultura bezpieczeństwa" prosimy kontaktować się z:


Krystyna Świder
krswi@ciop.pl   tel: (22) 623-37 85

Zamówienia Kultury Bezpieczeństwa
jaczu@ciop.pl  


Prosimy o składanie zamówień na załączonym druku (dla szkół i firm) pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jaczu@ciop.pl .  

Prosimy o czytelne wypełnianie zamówienia.


fax:0-22-623-36-93; 0-22-623-32-64

a d r e s    p o c z t o w y:
================
Centrum Edukacyjne
CIOP-PIB
00-701 Warszawa
ul. Czerniakowska 16

 
Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "