Kultura bezpieczeństwa

 

Materiały pomocnicze z zakresu kultury bezpieczeństwa dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 

"KULTURA BEZPIECZEŃSTWA"

w formie książek oraz na płytach DVD

 


W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym opracowano materiały pomocnicze dla nauczycieli pn. „Kultura bezpieczeństwa” do nauczania na wszystkich poziomach edukacji szkolnej. Projekt został zrealizowany w ramach programu wieloletniego „Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej”

Materiały są zbiorem pomocy edukacyjnych wspierających nauczyciela w procesie kształcenia z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii na wszystkich poziomach krajowego systemu oświatowego:
-         w klasach I-III szkoły podstawowej,
-         w klasach IV-VI szkoły podstawowej,
-         w gimnazjum,
-         w szkołach ponadgimnazjalnych.

Materiały dostępne są w wersji:
- drukowanej (na książkach)
- elektronicznej (na płytach DVD w postaci e-booka z filmami).

                                                                                   więcej informacji ...

 
Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "