Elektryczność statyczna
 

Witamy w dziale serwisu BEZPIECZNIEJ poświęconemu zagrożeniom związanym z ELEKTRYCZNOŚCIĄ STATYCZNĄ.
 
Prezentowane na kolejnych stronach działu materiały merytoryczne omawiają syntetycznie najważniejsze zagadnienia związane z występowaniem elektryczności statycznej w środowisku pracy, w szczególności: źródła elektryczności statycznej, skutki narażenia organizmu człowieka na elektryczność statyczną, zagrożenia związane z występowaniem elektryczności statycznej w środowisku pracy, wymogi przepisów prawa odnoszących się do elektryczności statycznej, wielkości charakteryzujące elektryczność statyczną w środowisku pracy, zasady oceny i identyfikacji zagrożeń elektrycznością statyczną, oraz najważniejsze zasady profilaktyki technicznej i organizacyjnej.

Uzupełnieniem materiałów merytorycznych są: słowniczek zawierający definicje podstawowych pojęć związanych z zagrożeniami elektrycznością statyczną, bogaty wykaz literatury uzupełniającej prezentowaną w dziale wiedzę, wykaz przepisów odnoszących się do elektryczności statycznej oraz wykaz norm stosowanych w jej ocenie.

W dziale zamieszczono ponadto zbiór materiałów szkoleniowych i informacyjnych oraz prezentacji multimedialnych, które mogą być wykorzystane do samokształcenia w podstawowym zakresie na temat zagrożeń elektrycznością statyczną.

Ze względu na złożoność prezentowanej tematyki, a także możliwe poważne konsekwencje zdrowotne lub materialne niewłaściwie zidentyfikowanych zagrożeń elektrycznością statyczną i niedostosowania środków profilaktycznych do potrzeb wynikających z takich zagrożeń w konkretnym miejscu pracy, zapoznanie się z materiałami prezentowanymi w serwisie nie może być traktowane jako alternatywa dla przeprowadzenia specjalistycznej oceny charakterystyki zagrożenia lub dla specjalistycznych szkoleń na temat takich zagrożeń i zasad bezpiecznego wykonywania pracy w warunkach zagrożenia elektrycznością statyczną.

Autor: dr inż. Zygmunt Grabarczyk

 

Ostatnia aktualizacja: 12.2020