Narzędzia komputerowe
 

 

Narzędzia komputerowe wspomagające ocenę zagrożeń elektrycznością statyczną w środowisku pracy oraz ocenę ryzyka zawodowego, umożliwiające: