Dopuszczalne wartości natężenia pola elektrycznego

 

Tabela 1.
Dopuszczalne wartości natężenia pola elektrycznego Ek(f) i gęstości mocy Sk(f) oraz dozy dopuszczalne wyrażone odnośnie do natężenia pola elektrycznego DdE(f) i do gęstości mocy DdS(f) - na podstawie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie NDN [bibliografia] oraz PN-T-06580:2002 [bibliografia].

a)- dotyczy jedynie przypadku promieniowania o częstotliwości większej od 150 MHz
- DdS(f) - doza dopuszczalna wyrażona odnośnie do gęstości mocy:
DdS(f)=8S1(f), dotyczy jedynie ekspozycji w polu o częstotliwości większej od 3 GHz.
Dla pól impulsowych dodatkowo powinien być spełniony warunek:
Emaximp < 4,5 kV/m (Smaximp < 54 kW/m2) w zakresie częstotliwości (0,1÷3) GHz
Emaximp < 0,43f + 3,2 kV/m (Smaximp < 13,7f+12,9 kW/m2)
w zakresie częstotliwości (3÷10) GHz Emaximp < 7,5 kV/m (Smaximp < 150 kW/m2)
w zakresie częstotliwości (10÷300) GHz gdzie: Emaximp - maksymalna wartość natężenia pola w impulsie Smaximp - maksymalna gęstość mocy w impulsie f w GHz.
Oprócz ww. wartości granicznych dotyczących pola elektrycznego ustalono wartości graniczne ustalone dla pola magnetycznego [tab.2].

 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Zobacz także