Wyznaczanie sumy wektorowej przyspieszeń drgań

Wyznaczenie wartości sumy wektorowej skutecznych ważonych przyspieszeń drgańProgram umożliwia wyznaczenie sumy wektorowej skutecznych, ważonych przyspieszeń drgań ahv.

Wielkościami wyjściowymi do wyznaczenia sumy wektorowej drgań są skuteczne, ważone przyspieszenia drgań ahwx, ahwy, ahwz (oznaczone w programie odpowiednio: a_hwx, a_hwy, a_hwz). Wyznaczona wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych przyspieszeń drgań wyświetlana jest w formie liczbowej w górnej części okna programu oraz w formie graficznej na wykresie znajdującym się w prawej części okna programu.

 

Obsługa programu:

 

W odpowiednich polach liczbowych należy wprowadzić wartości skutecznych ważonych przyśpieszeń drgań (a_hwx, a_hwy, a_hwz) dla kierunków x, y i z, a następnie nacisnąć przycisk "Oblicz"

 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Zobacz także