Literatura uzupełniająca
 
HAŁAS - LITERATURA  UZUPEŁNIAJĄCA
 


Artykuły


Wolska A. Glare as a specific risk factor in working conditions, Przegląd Elektrotechniczny R. 89 NR 1a/2013, 142-144.

Wolska A.: Metoda oceny ryzyka zawodowego związanego ze sztucznym promieniowaniem optycznym zgodnie z nowymi wymaganiami prawa, Prace Instytutu Elektrotechniki, 2012, zeszyt 256, 171-189.

Wolska A.: Ocena barierowości materiałów włókienniczych przed UV uwzględniające różne krzywe skuteczności biologicznej, Prace Instytutu Elektrotechniki, 2012, zeszyt 256, 113 – 130.

Wolska A.: Wybrane problemy związane z oceną zagrożenia promieniowaniem optycznym na „gorących” stanowiskach pracy w przemyśle. Prace Instytutu Elektrotechniki, 2012, zeszyt 256, 156 – 170.

Pawlak A. „Metody badania nielaserowego promieniowania optycznego” Pomiary Automatyka Robotyka PAR 6/2013,

Pawlak A. „Zagrożenie światłem niebieskim na stanowiskach pracy w przemyśle”. Przegląd Elektrotechniczny 8/2013

Wolska A., Latała A., Pawlak A.: Bezpieczeństwo fotobiologiczne wybranych źródeł światła stosowanych do celów oświetleniowych, Przegląd Elektrotechniczny, R 88 nr 6/2012, 259-263.

Wolska A.: Ocena narażenia zawodowego spawaczy na promieniowanie nadfioletowe i "światło niebieskie" podczas spawania metodą TIG i MMA na podstawie wyników pomiarów na stanowiskach pracy, Medycyna Pracy, 2013, vol.64 nr 1, 69-82.


Książki

 

Komisja Europejska: Niewiążący przewodnik dobrej praktyki wdrażania dyrektywy 2006/25/WE (sztuczne promieniowanie optyczne).