Literatura uzupełniająca
 
HAŁAS - LITERATURA  UZUPEŁNIAJĄCA

Artykuły 
 
Witold Mikulski, Wyniki badań hałasu w otwartym pomieszczeniu biurowym – case study w pomieszczeniu o dużej chłonności akustycznej, Materiały XLVII Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki, Gliwice – Szczyrk, 25.02 – 01.03  2019 r. 
 
Witold Mikulski, Izolacyjność akustyczna obudów w zakresie częstotliwości 5-50 kHz, Materiały XLVII Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki, Gliwice – Szczyrk, 25.02 – 01.03  2019 r. 
 
Dariusz Pleban, Jan Radosz, Bożena Smagowska, Hałas ultradźwiękowy w środowisku pracy – metoda pomiaru, ocena ryzyka zawodowego  zalecenia profilaktyki, Materiały XLVII Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki, Gliwice – Szczyrk, 25.02 – 01.03  2019 r. 
 
Grzegorz Szczepański, Zautomatyzowany system wspomagający pomiary akustyczne – potrzeby i wymagania, Materiały XLVI Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki, Gliwice – Szczyrk, 26.02 – 02.03  2018 r. 
 
Bożena Smagowska , Dariusz Pleban, Wyniki badań środowiskowych hałasu w zakładzie produkcji tektury falistej i opakowań tekturowych, Materiały XLVI Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki, Gliwice – Szczyrk, 26.02 – 02.03  2018 r. 
 
Dariusz Pleban, Jan Radosz, Bożena Smagowska, Metoda pomiaru hałasu ultradźwiękowego do oceny narażenia, Materiały XLVI Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki, Gliwice – Szczyrk, 26.02 – 02.03  2018 r. 
 
Leszek Morzyński, Rafał Młyński, Grzegorz Szczepański, Emil Kozłowski, Możłiwości wykorzystania technik komunikacji bezprzewodowej i Internetu rzeczy do ograniczania zagrożeń spowodowanych hałsem, Materiały XLVI Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki, Gliwice – Szczyrk, 26.02 – 02.03  2018 r. 
 
Witold Mikulski, Laboratoryjne źródło dźwięku w zakresie częstotliwości 8-50 kHz, Materiały XLVI Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki, Gliwice – Szczyrk, 26.02 – 02.03  2018 r. 
 
Witold Mikulski, Adaptacja akustyczna pomieszczeń połączonych – badania symulacyjne, Materiały XLVI Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki, Gliwice – Szczyrk, 26.02 – 02.03  2018 r. 
 
Bożena Smagowska, Hałas na wybranych stanowiskach pracy w zakłądzie produkcji opakowań, Materiały XLV Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki, Gliwice – Szczyrk, 27.02 – 03.03  2017 r. 
 
Dariusz Pleban, Danuta Augustyńska, Zalecenia dotyczące ograniczania narażenia pracowników na hałas emitowany przez turbiny wiatrowe, Materiały XLV Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki, Gliwice – Szczyrk, 27.02 – 03.03  2017 r. 
 
Witold Mikulski, Metoda określania poziomu mocy akustycznej źródeł hałasu w zakresie częstotliwości powyżej 10 kHz, Materiały XLV Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki, Gliwice – Szczyrk, 27.02 – 03.03  2017 r. 
 
Witorld Mikulski, Ekrany akustyczne w pomieszczeniach open space przeznaczonych do obsługi interesantów, Materiały XLV Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki, Gliwice – Szczyrk, 27.02 – 03.03  2017 r. 
 
Grzegorz Szczepański, Leszek Morzyński, Autonomiczny system zdalnego monitoringu parametrów wibroakustycznych do kontroli zagrożeń występujących w środowisku pracy, Materiały XLIV Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki, Gliwice – Szczyrk, 29.02 – 04.03  2016 r. 
 
Bożena Smagowska, Zagrożenie hałasem o częstotliwości 10-40 kHz na stanowiskach pracy przy produkcji szyb samochodowych, Materiały XLIV Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki, Gliwice – Szczyrk, 29.02 – 04.03  2016 r. 
 
Dariusz Pleban, Jan Radosz, Bożena Smagowska, Hałas i hałas infradźwiękowy na stanowiskach pracy w pobliżu turbin wiatrowych, Materiały XLIV Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki, Gliwice – Szczyrk, 29.02 – 04.03  2016 r. 
 
Bożena Smagowska, Badania wpływu hałasu ultradźwiękowego na człowieka,  Materiały XLIII Szkoły Zimowej Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Gliwice – Szczyrk, 02.03 – 06.03 2015 r. 
 
Dariusz Pleban, Jan Radosz, Badania hałasu turbiny wiatrowej ENERCON E70-E4,  Materiały XLIII Szkoły Zimowej Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Gliwice – Szczyrk, 02.03 – 06.03 2015 r. 
 
Leszek Morzyński, Badania hałasu powodowanego przez sygnalizatory dźwiękowe pojazdów uprzywilejowanych, Materiały XLIII Szkoły Zimowej Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Gliwice – Szczyrk, 02.03 – 06.03 2015 r.  
 
Bożena Smagowska, Ocena drgań na wybranych stanowiskach pracy w budownictwie mieszkaniowym i budownictwie drogowym, XXXII Szkoła Zimowa Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych rok 2004, Polskie Towarzystwo Akustyczne O/Górnośląski; Gliwice,

Witold Mikulski, Ocena hałasu na wybranych stanowiskach pracy w budownictwie mieszkaniowym i budownictwie dróg, XXXII Szkoła Zimowa Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych rok 2004, Polskie Towarzystwo Akustyczne O/Górnośląski; Gliwice,

Książki

Engel Zbigniew, Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, wydanie drugie poprawione i uaktualnione, Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 2001

Engel Zbigniew, Piechowicz Janusz, Stryczniewicz Lesław, Podstawy wibroakustyki przemysłowej, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH; Kraków 2003

Engel Zbigniew, Engel Jacek, Kosała Krzysztof, Procesy wibroakustyczne źródła, badania, analiza, WIMiR AGH; Kraków 2009

Lipowczan Adam, Podstawy pomiarów hałasu, wydanie pierwsze, Główny Instytut Górnictwa, Katowice-Warszawa 1987

Morzyński Leszek, Dariusz Puto, Hałas w środowisku pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa 2005

Puzyna Czesław, Ochrona środowiska pracy przed hałasem tom I, wydanie trzecie uzupełnione i poprawione, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1981

Sadowski Jerzy, Podstawy izolacyjności akustycznej ustrojów, wydanie pierwsze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1973
 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Zobacz także