Obciążenie mięśnowo-szkieletowe

Witamy w dziale serwisu BEZPIECZNIEJ poświęconym zagrożeniom związanym z nadmiernym OBCIĄŻENIEM UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO.

Prezentowane na kolejnych stronach działu materiały merytoryczne omawiają najważniejsze zagadnienia związane z występowaniem obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego w środowisku pracy, w szczególności: zagrożenia związane z obciążeniem mięśniowo szkieletowym i skutki takiego obciążenia dla organizmu człowieka, wymogi przepisów prawa odnoszących się do obciążenia mięśniowo-szkieletowego, źródła ekspozycji na obciążenie mięśniowo-szkieletowe, zasady oceny oraz sposoby kontrolowania i redukcji obciążenia mięśniowo-szkieletowego.

Uzupełnieniem materiałów merytorycznych są: słowniczek zawierający definicje podstawowych pojęć związanych z obciążeniem mięśniowo-szkieletowym, wykaz literatury uzupełniającej prezentowaną w dziale wiedzę, wykaz ustaw i rozporządzeń odnoszących się do obciążenia mięśniowo-szkieletowego oraz wykaz norm stosowanych w ocenie i zwalczaniu zagrożeń związanych z obciążeniem mięśniowo-szkieletowym.

Ze względu na złożoność prezentowanej tematyki, a także możliwe poważne konsekwencje zdrowotne niewłaściwie zidentyfikowanych zagrożeń wynikających z nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, niedostosowania środków profilaktycznych do potrzeb wynikających z takich zagrożeń w konkretnym miejscu pracy, zapoznanie się z materiałami prezentowanymi w serwisie nie może być traktowane jako alternatywa dla przeprowadzenia specjalistycznej oceny charakterystyki narażenia (wymaganej przez prawo pracy) lub dla specjalistycznych szkoleń na temat zagrożeń związanych z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego i zasad bezpiecznego wykonywania pracy w warunkach obciążenia układu mięśniowo szkieletowego.

Autor: prof. dr hab. inż. Danuta Roman-Liu

Ostatnia aktualizacja: 15.01.2022